Taideterapia

Taideterapian avulla voidaan käsitellä erilaisia elämäntilanteita ja vahvistaa voimavaroja. 
Taidetyöskentely on jo itsessään rentouttavaa. Se antaa myönteisiä kokemuksia sekä 
kasvattaa luovuutta – ilman suorituspaineita.
Luovuus on keskeinen selviytymiskeino nykyisessä työelämässä. 
Taideterapian avulla myös itsemyötätunto, vuorovaikutus- ja tunnesäätelytaidot lisääntyvät.
Minkäänlaista taiteellista osaamista ei tarvita!
Taideterapia sopii hyvin ryhmämuotoiseen toimintaan - työyhteisöille sekä erilaisiin toipumisryhmiin.
 Uutena menetelmänä MindfulArt, jossa yhdistyy taideterapia sekä mindfulness.